poniedziałek, 7 stycznia 2013

Spawanie MMA – historia

Oscar Kjellberg
Spawanie elektrodą otulonoą jest jedną z najpopularniejszych, ale i najstarszych metod spawania łukowego. 

Narodzinach spawania MMA możemy datować na 1885 rok. W tym czasie Polak Olszewski i Rosjanin Benardos opatentowali sposób spawania łukowego nietopliwą elektroda węglową. W 1890 roku Rosjanin o nazwisku Sławianow zastąpił nietopliwą elektrodę węglową prętem stalowym stapiającym się w łuku elektrycznym. W przypadku obu tych metod spawania łuk elektryczny jarzył się bez dodatkowej osłony w powietrzu. W wyniku tego jeziorko spawalnicze było narażone na silne utlenienie i naazatowanie. Kilkanaście lat później, bo w 1907 roku Szwed Oscar Kjellberg wynalazł elektrodę otuloną, czyli pręt stalowy pokryty warstwą otuliny składającej się z substancji mineralnych. Podczas stapiania otuliny w łuku elektrycznym tworzył się żużel, a także gazy chroniące jeziorko spawalnicze przed dostępem powietrza.